Welkom bij praktijk Oud-Zuid

English

Welkom bij praktijk Oud-Zuid

123

Welkom bij Praktijk Oud-Zuid

Praktijk Oud-Zuid is een gezondheids­praktijk. Ik werk met een holistische visie om uw gezondheid te verbeteren. Dat betekent lichaam en geest zien als één geheel. Lichaam en geest zijn nauw met elkaar verbonden en onze gezondheid hangt daarmee samen.

Overtuiging, vertrouwen en wil

Genezen is een complex proces, waarbij niet alleen medicijnen en tastbare cellen een rol spelen, maar ook ontastbare zaken als overtuiging, vertrouwen en wil. Dit is tegen­gesteld aan de gangbare westerse kijk op de geneeskunde.

alt text

Natasja Paskas

Ik heb ge­stu­deerd aan de Ho­ge­school voor Na­tuur­genees­kun­de in Bloemendaal. De op­lei­ding sloot aan bij mijn ver­lan­gen om mensen te kunnen be­ge­lei­den naar een goede ge­zond­heid en tevreden geest. »

alt text

Veelgestelde vragen

Bekijk de rubriek veel­ge­stel­de vragen en krijg antwoord op de meest voorkomende vragen van mijn pa­tiën­ten. Kunt u een ant­woord niet terug­vinden, neem dan gerust contact op met de prak­tijk. Ik breng u op de hoogte. »

alt text

Afspraak maken?

Bel de praktijk op te­le­foon­nummer (020) 695 5167. U kunt mij ook een e-mail­bericht sturen. Op onze contact­pagina vindt u alle informatie terug, zoals adres­ge­ge­vens en route­be­schrij­ving voor auto en openbaar vervoer. »


Wat wordt er vergoed?

Een consult gaat niet ten koste van de eigen risico en er is geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Ik ben als therapeut aangesloten bij de be­roeps­vereniging NWP. Als u aanvullend verzekerd bent worden behandelingen van praktijk Oud-Zuid volledig (of deels) vergoed door de meeste zorgverzekeraars. U krijgt na ieder consult een factuur mee, die u kunt indienen bij de zorg­verzekeraar.